Mirë se vini në shkollën "Hafiz Ibrahim Dalliu"

DSC05198

Aftësitë profesionale dhe shkencore janë pjesë shumë e rëndësishme

Staf të kualifikur
WhatsApp Image 2018-04-24 at 21.56.18 (1)

Njohuritë kompjuterike dhe digjitale nuk janë vetëm një trend tashmë

Qendër e akredituar Ei-Pass
DSC03819

Shkolla është e kompletuar plotësisht me tre laboratorë funksional.

Laboratorë
DSC06509

Gjithashtu shkolla ka dy kabinete të informatikës me rreth 26 kompjuterë.

Kabinete
Tarifa të favorshme

Të gjendurit pranë dhe të kuptuarit e mundësive të prindërve, stimulimi dhe motivimi

Më shumë…

Shërbim transporti

Shkolla u mundëson fëmijëve  shërbim transporti cilësor dhe komod

Më shumë…

Siguri

Një rëndësi tepër të veçantë shkolla i kushton edhe sigurisë së fëmijëve.

Më shumë…

Bibliotekë 

Biblioteka e shkollës, ndonëse në hapat e para, është e pasur me libra

Më shumë…

Së bashku në rrugën e dijes...

Mësimdhënie të ndarë 

Mësimi i veçuar midis djemve dhe vajzave

Edukimi me virtyte të larta 

Transmetojmë te nxënësit vlerat e larta morale.

Arti i pikturës

Nxënësit  zhvillojnë talentin e tyre  me anë të pikturës në shkollën tonë.

Salla e aktiviteteve

Evente e organizime të caktuara, janë një pjesë e pandashme.