STRUKTURA E VITIT SHKOLLOR

SHKOLLA 9- VJEÇARE

Klasa

Mësim Pushime

PKAB (provime kl IX)

I-IX

35 JAVE

17.09.2018–13.06.2019

22 dhjetor 2018 – 6 janar 2019

14 – 30 qershor 2019

 

SHKOLLA E MESME

Klasa

Mësim Pushime

Provime të Matures Shtetërore

X  – XI     36 JAVE

17.09.2018–20.06.2019

22 DHJETOR 20186 JANAR 2019

XII 34 JAVE

17.09.2018–07.06.2019

22 dhjetor 20186 janar 2019

8-30 qershor 2018