Misioni

Misioni ynë është të edukojmë dhe arsimojmë breza të aftë dhe të moralshëm përmes stafit, kurrikulave dhe metodologjisë më të mirë në shërbim të nxënësve tanë.

Vizioni

Vizioni ynë është të edukojmë dhe arsimojmë nën dritën dhe vlerat e sistemit më të mirë të jetës, përmes moralit dhe arsyes, duke synuar zhvillimin e shoqërisë në të gjitha dimensionet e saj.

Vlerat

Vlerat që ne mbartim dhe mundohemi të tejçojmë te të tjerët janë: edukata, disiplina, ekselenca.

Përmes edukatës dhe disiplinës arrihet ekselenca.