Shërbim transporti

Shkolla u mundëson prindërve kontaktet e drejtpërdrejta me mjetet e transportit dhe përgjegjësit e tyre duke dhënë një alternativë për transport cilësor dhe komod, minibus dhe fugona të përshtatshëm e të sigurt.