Edukimi përmes virtyteve të larta morale

Vlerat e larta morale, të pranuarit e të tjerëve ashtu siç janë, dhembshuria, dinjiteti, besnikëria, vërtetësia, merita, toleranca, butësia, falenderimi, mirënjohja, drejtësia, zemërgjerësia, mëshira, falja, sinqeriteti, ndalimi i së keqes, urdhërimi i së mirës, përkushtimi, durimi, besimi, të zhvilluarit e mendimit kritik, të vetëbesimit dhe frymëzimit janë disa nga vlerat që ne mundohemi të transmetojmë te nxënësit tanë.