Aktivitete Mësimore

Aktivitetet mësimore variojnë nga punët praktike brenda dhe jashtë klasës, te punët në laborator, ekskursionet mësimore, pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme mësimore-edukative sipas planifikimeve vjetore, deri te konkurset shkencore dhe lëndore mes klasave. Ajo që lexohet, shikohet, preket apo zbatohet në praktikë ngelet në mendje gjatë gjithë jetës dhe vjen në nevojë pragmatike sa herë duhet.