Aktivitete Edukative

Një vëmendje të veçantë u kushtohet edhe aktiviteteve edukative të cilat janë shumë të nevojshme për formimin e fëmijës, për ngjalljen e altruizmit, mëshirës, dhembshurisë, zemërgjerësisë dhe shumë vlerave të tjera të larta morale. Diskutimet në rang klase, ftesa e personazheve të ndryshme nga jeta publike si dhe aktivitete të tilla ndërgjegjësuese si pastrimi i mjedisit ku jetojmë, projekte dhe nisma në rang klasash dhe shkolle për të ndihmuar familjet dhe bashkëmoshatarët në nevojë, të moshuarit apo fëmijët me aftësi ndryshe janë pjesë e vazhdueshme e veprimtarive tona.